Miljøtorg Halsa åpner høsten 2018. Driften blir samlokalisert med Miljøtorg Reipå med felles ledelse. Det betyr at vedkommende som blir ansatt i stillingen skal arbeide i den daglige driften både på Reipå og Halsa. 
Iris har varierte arbeidstider på Miljøtorgene. Arbeidet vil derfor foregå på formiddag, ettermiddag/kveld og lørdag.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede utførelsen av arbeidet ved Iris Miljøtorg Reipå og Halsa innenfor gitte krav til HMS, ISO, tid og produktivitet.
 • Veilede Iris sine kunder, egne ansatte og tredjemenn.
 • Ansvarlig for rettledning og motivasjon av de arbeiderne du er satt til å lede, og sikre at alle ansatte/ekstrahjelper ved Reipå og Halsa har nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre sitt arbeid.
 • Sammen med driftssjef iverksette tiltak for å utvikle organisasjonskultur og lederstil i henhold til Iris sine krav.

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Driftserfaring
 • Gode leder- og kommunikasjonsegenskaper
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Er strukturert og systematisk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Praktisk anlagt
 • Maskin- og truckførerbevis
 • Førerkort kl. BE

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt Miljøtorg miljø. Iris gir gode muligheter for egenutvikling, og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Vi har et samfunnsrettet formål med gode verdier og et godt arbeidsmiljø. 
 
For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med driftssjef André S. Johnsen 95488026 eller på e-post aj@iris-salten.no . For mere informasjon om Iris ta en titt på vår hjemmeside iris-salten.no.

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til aj@iris-salten.no innen søknadsfristen 15.04.2018 

Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall i Salten i egen regi eller på kontrakt med entreprenør og drifter alle 11 Miljøtorg på oppdrag for Iris Salten IKS. Nytt Miljøtorg er under utbygging på Halsa i Meløy kommune. Iris konsernet har sitt hovedkontor/anlegg i Vikan utenfor Bodø.