Miljøtorg Vikan ligger 15 km utenfor Bodø sentrum og er hovedanlegg for levering av avfall for husholdningene i Bodø. Arbeidstiden vil følge Miljøtorgets åpningstider.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet ved Miljøtorget innenfor gitte krav til HMS, ISO, arbeidstid og produktivitet, og deklarering av farlig avfall.
 • Veilede kundene ved levering av avfall, egne ansatte og samarbeidspartnere.
 • Ansvarlig for rettledning og motivasjon for dine ansatte, og sikre at alle ansatte/ekstrahjelper ved Miljøtorg Vikan har nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre sitt arbeid.
 • Sammen med driftssjef iverksette tiltak for å utvikle organisasjonskultur og lederstil i henhold til Iris sine krav.

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Gode leder- og kommunikasjonsegenskaper vil bli vektlag
 • Driftserfaring
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Er strukturert og systematisk
 • Normalt gode IT-kunnskaper
 • Praktisk anlagt
 • Truckførerbevis. Ikke krav på ansettelsestidspunkt, men må tas.
 • Førerkort kl. B

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med god pensjonsordning i et dynamisk, engasjert og faglig sterkt Miljøtorg-miljø. Iris-selskapene gir gode muligheter for egenutvikling, og legger vekt på at medarbeidere tar initiativ og viser ansvar. Vi har et samfunnsrettet formål med tydelige verdier og et godt arbeidsmiljø.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med driftssjef André S. Johnsen 954 88 026 eller på e-post aj@iris-salten.no.

Søknadsfrist

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til aj@iris-salten.no innen 12. desember.  

Iris Service AS er et heleid datterselskap av Iris Salten IKS. Selskapets hovedvirksomhet er innsamling av husholdningsavfall i Bodø og Gildeskål, og drift av alle Iris Miljøtorg fra Halsa i sør til Oppeid i nord. Selskapet har 40 årsverk forventer en omsetning i 2018 på vel 100 millioner kroner.