Arbeidslederen vil ha et overordnet ansvar for driften av miljøtorgene i tillegg til å jobbe selv på torgene. Arbeidet vil foregå både i og utenom åpningstiden, inkludert noe jobb ettermiddag/kveld (per nå tirsdag og torsdag til kl.1900) og lørdag. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede utførelsen av arbeidet ved miljøtorgene på Furulund og Tømmernes innenfor gitte krav til HMS, ISO, tid og produktivitet.
 • Veilede Iris sine kunder, ansatte og samarbeidspartnere.
 • Rettlede og motivere de ansatte ved torgene, og sikre at alle ansatte og ekstrahjelper har nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre sitt arbeid.
 • Drift av omlastingsstasjonen på Tømmernes
 • Ved behov, iverksette tiltak for å utvikle arbeids- og organisasjonskulturen i henhold Iris sine krav.
 • Samarbeide med, informere og konsultere lederen for alle de 12 miljøtorgene til Iris.
 • Bistå i arbeidet med rekruttering av ekstrahjelper.

Arbeidslederen må påberegne å bidra på miljøtorget på Oppeid ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Drifts- og gjerne ledererfaring
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Tilstrekkelig IT-kunnskap for å bruke ulike IT-verktøy som en del av arbeidet
 • Førerkort klasse B
 • Førerkort klasse BE er ønskelig
 • Truck- og maskinførerbevis. Ikke krav på ansettelsestidspunkt, men dette må tas

Egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Serviceinnstilt
 • Gode leder- og kommunikasjonsegenskaper
 • God til å samarbeide
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Praktisk anlagt

Vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode personalforsikringer og velferdsordninger og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt miljø. Iris gir gode muligheter for egenutvikling, og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Vi har et samfunnsrettet formål med gode verdier og et godt arbeidsmiljø.
Arbeidsbil stilles til disposisjon.
Telefongodtgjørelse.

For mer informasjon om Iris se vår hjemmeside iris-salten.no. For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Søknad med CV og referanser fra tidligere arbeidsforhold sendes på e-post til monica@iris-salten.no innen 15. november. Merk eposten med «Arbeidsleder Nord-Salten». Aktuelle søkere til stillingen vil bli kontaktet for intervju.

Om arbeidsgiveren

Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall og drifte alle 12 miljøtorg i Salten på oppdrag for morselskapet Iris Salten IKS. Iris Service er det største selskapet i Iris-konsernet med over 50 fast ansatte i tillegg til ekstrahjelper. Selskapet er gjennom innsamlingen og miljøtorgene spredt geografisk over Saltens 9 kommuner, men har sitt hovedkontor på Vikan utenfor Bodø.

Vårt morselskap Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, som i tillegg til Iris Service har fem ytterligere datterselskaper; Iris Produksjon, Retura Iris, Mivanor,  Labora og HT Safe. I tillegg eier Iris over 40 prosent i selskapet Nofir.