I Steigen og Hamarøy har vi hatt en sterk vekst i antall kunder og avfallsmengder levert på miljøtorgene. Derfor utvider vi nå åpningstidene og styrker staben med ytterligere en person i 100 prosent stilling som skal være arbeidsleder for Iris Miljøtorg Furulund og Tømmernes!

Vedkommende skal ha et overordnet ansvar for driften av miljøtorgene, i tillegg til å jobbe selv på torgene. Arbeidet vil foregå både i og utenom åpningstiden, og det må påberegnes noe jobb ettermiddag/kveld (per nå tirsdag og torsdag til kl.1900) og hver 3. lørdag.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utførelsen av arbeidet ved miljøtorgene på Furulund og Tømmerneset
 • Veilede Iris sine kunder, ansatte og samarbeidspartnere
 • Rettlede og motivere de ansatte ved torgene, og sikre at alle ansatte og ekstrahjelper har nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre sitt arbeid
 • Vedlikehold og drift av omlastingsstasjonen på Tømmerneset hvor avfallet fra husholdningsrenovasjonen kommer inn og lastes for videre forsendelse
 • Følge opp medarbeidere i arbeidet som gjøres på torgene og ut mot kundene
 • Samarbeide med, informere og konsultere med driftsledelsen for miljøtorgene
 • Bistå i arbeidet med rekruttering av ekstrahjelper

Arbeidslederen må påberegne å bidra på miljøtorget på Oppeid ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Drifts- og gjerne ledererfaring
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Tilstrekkelig IT-kunnskap for å bruke ulike IT-verktøy som en del av arbeidet
 • Førerkort klasse B
 • Førerkort klasse BE er ønskelig
 • Truck- og maskinførerbevis. Ikke krav på ansettelsestidspunkt, men dette må tas

Egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Serviceinnstilt
 • Gode leder- og kommunikasjonsegenskaper
 • God til å samarbeide
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Praktisk anlagt

Vi tilbyr

Stillingen avlønnes basert på tarifflønn, i tillegg til godtgjørelse for lederansvaret stillingen innehar. I tillegg tilbyr vi:  

 • Resultatdeling av overskuddet i Iris-konsernet
 • Svært gode personalforsikringer og velferdsordninger
 • Et dynamisk, engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • En arbeidsplass med et samfunnsrettet formål og gode verdier
 • Telefongodtgjørelse

Arbeidsbil vil stilles til disposisjon på torget.

For mer informasjon om Iris se vår hjemmeside iris-salten.no. For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Søknad med CV og referanser fra tidligere arbeidsforhold sendes på e-post til monica@iris-salten.no innen 23. februar. Merk eposten med «Arbeidsleder Furulund og Tømmernes». Aktuelle søkere til stillingen vil bli kontaktet for intervju. Obs! Vi planlegger å gjennomføre intervjuer allerede i uke 9.

Om arbeidsgiveren

Iris Service AS har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall og drifte alle 12 miljøtorg i Salten på oppdrag for morselskapet Iris Salten IKS. Iris Service er det største selskapet i Iris-konsernet med over 50 fast ansatte i tillegg til ekstrahjelper. Selskapet er gjennom innsamlingen og miljøtorgene spredt geografisk over Saltens ni kommuner, men har sitt hovedkontor på Vikan utenfor Bodø.

Vårt morselskap Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, som i tillegg til Iris Service har fem ytterligere datterselskaper; Iris Produksjon, Iris Retura, Mivanor, Labora og HT Safe.