Hvordan levere?

Eternitt og asbest skal være emballert på korrekt måte når det leveres på Iris sine Miljøtorg. Luft som pustes inn fra denne typen avfall kan inneholde støv med løse asbestfibre, og dette medfører at vi stiller krav til korrekt og forsvarlig innpakking. Merk at Miljøtorg Bodø ikke tar i mot asbest/eternitt.

Emballering

  • Eternitt skal pakkes inn i sterk plast eller legges i asbestsekken
  • Det emballerte avfallet skal plasseres på pall (paller til dette formål kan du få hos Iris).
  • Alle skjøter og bretter i plasten tapes med sterk tape.
  • Ved ankomst til Iris Miljøtorg kontakter du betjeningen, som hjelper deg med trygg lossing av pall.

Asbestsekken

Asbestsekken er et billig og godt alternativ til plastemballering når du skal levere eternitt. Sekken kan kjøpes på alle våre miljøtorg (se prisliste for sekk og innhold). Den har plass til en kubikkmeter og tåler vekt på 1500 kilo. Det er lastestropper i hvert hjørne som gjør at den kan plasseres direkte på en bilhenger (trenger ikke pall) og fylles opp der.

Eksempler på produkter som kan inneholde asbest:

  • Eternittplater
  • Isolasjonsmaterialer
  • Produkter med navn som Asbestolux, Pernit osv.