• Asbest

    Asbest (eternitt)

    Eternitt er farlig avfall. Husholdningskunder kan levere denne fraksjonen gratis på alle våre miljøtorg bortsett fra Bodø som ikke tar imot.