• Asbest

    Asbest (eternitt)

    Eternitt og avfall som inneholder asbest er farlig avfall og leveres gratis på våre miljøtorg.