Fyll ut deklarasjonsskjema

Når du skal levere jordmasse, fyllmasse, betong og deponiavfall må du ha fylt ut basiskarakterisering på forhånd jf. Avfallsforskriften kapittel 9.  I skjemaet må du karakterisere massens beskaffenhet og antatt forurensingsgrad. Det er avfallsbesitter som har det lovpålagte ansvaret for å dokumentere dette.   

Skjemaet finner du i menyen til høyre og utfylt deklarasjonsskjema sendes til innmelding@iris-salten.no og skal godkjennes av Iris før oppstart av prosjekt. 

 

Tilstandsklasser for forurensede masser

Her finner du en tabell som angir de ulike tilstandsklassene til forurenset grunn. Deponiet på Vikan er godkjent for masser med forurensing til og med tilstandsklasse 5.  

Hvis massene har verdier over tilstandsklassen 5 ber vi deg om å ta kontakt med oss per e-post eller på telefon 905 97 527 for nærmere veiledning for hvordan dette kan leveres. 

 

Veiledere for levering til deponi

Vi har satt opp veiledere som skal gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å levere jordmasser eller betong, tegl og takstein til oss på Vikan. Disse veileder deg for å kunne ta en vurdering av mengde og eventuelle tegn til forurensing.  Ta kontakt med oss i Iris om du skulle være usikker på massenes tilstand.

Veileder jordmasser til deponi  (JPG, 117KB)

Veileder betong, tegl og takstein til deponi  (JPG, 13KB)