Fyll ut deklarasjonsskjema før levering til deponi
 

Når du skal levere jordmasse, fyllmasse, betong og deponiavfall må du ha fylt ut basiskarakterisering på forhånd jf. Avfallsforskriften kapittel 9.  Når du skal levere avfall til deponi må du kunne karakterisere massens beskaffenhet og antatt forurensingsgrad. Det er den som leverer avfallet som har det lovpålagte ansvaret for å dokumentere dette.   

Basiskarakterisering gjøres på en nettbasert portal:https://portal.envidan.com/Portal/no

Obs! For å få tilgang til portalen kontakter du oss i Iris Produksjon på 905 97 527 eller send en mail til produksjon@iris-salten.no 

 

Tilstandsklasser for forurensede masser

Her finner du en tabell som angir de ulike tilstandsklassene til forurenset grunn. Deponiet på Vikan er godkjent for masser med forurensing til og med tilstandsklasse 5.  
 

Tabell med oversikt
over tilstandsklasser

 

Hvis massene har verdier over tilstandsklassen 5 ber vi deg om å ta kontakt med oss på produksjon@iris-salten.no eller på 905 97 527 for nærmere veiledning for hvordan dette kan leveres. 

 

Veiledere for levering til deponi
 

Vi har satt opp veiledere som skal gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å levere jordmasser eller betong, tegl og takstein til oss på Vikan. Disse veileder deg for å kunne ta en vurdering av mengde og eventuelle tegn til forurensing.  Ta kontakt med oss om du skulle være usikker på massenes tilstand.
 

Veileder jordmasser til deponi  (JPG, 117KB)

Veileder betong, tegl og takstein til deponi  (JPG, 13KB)