25 prosent av alt avfall som produseres i Norge kommer fra bygg- og anleggsbransjen. Bodø og Salten er i voldsom utvikling og det oppstår stadig nye prosjekter i regionen vår som krever god og miljøriktig avfallshåndtering.

Det er helt naturlig at Iris er rigget for å møte disse utfordringene. Iris Produksjon drifter Vikan Avfallsplass og sørger for at avfallet som kommer inn fra hele Salten blir håndtert slik at man kan hente ut mest mulig verdi av avfallet, og skape nye ressurser av det.

Vi har over tid opparbeidet oss god erfaring knyttet til rive/sanerings-prosjekter og byggprosjekter som setter høye krav til avfallshåndtering. Vår avdeling har de siste årene tat imot avfall fra 25 rive- og bygge prosjektene 

Ta kontakt med salgssjef for bygg og anlegg Sture Willmann for å få nærmere informasjon om hvordan Iris kan bistå ditt prosjekt:

Send e-post til Sture Wilmann

Ring Sture Wilmann


Hvilke prosjekter har vi håndtert avfall fra?

 

Vi har vært innom flere store rive- og byggeprosjekter i regionen, og har dermed bygd opp en bred kunnskapsbase når det kommer til tilrettelegging og effektiv håndtering av avfallet.

 • Marmorveien Fauske (Smart House)
 • Aspåsen skole
 • Valnesfjord skole
 • Tverlandet skole
 • Fauske Sentralskole
 • Håndverksgården
 • Sanering Sjøgata 37 – 39 Quality Hotel
 • Flygt-bygget
 • Paviljongen og jordmasser fra Solparken
 • Prosjekter for Forsvaret
 • Bodø Bilpleie-bygget

Her kan du lese en innholdssak produsert av Bodø Nu som beskriver vårt samarbeid med entreprenøren som hadde ansvar for riving og sanering ved Aspmyra skole.