Kontakt Retura Iris på telefon 75 50 75 60 eller på post@returairis.no


Næringsavfall til miljøtorg

 Er du bedriftskunde, må du betale for å kvitte deg med ditt avfall, fordi håndteringen og behandlingen av dette ikke skal dekkes av renovasjonsgebyret fra husholdningene.

Næringskunder kan levere avfall til de fleste av våre våre miljøtorg, bortsett fra miljøtorget på Vikan og Bodøelv. På Vikan Avfallsanlegg er det et eget bedriftstorg. Ta kontakt med Retura Iris for levering ved torget på Vikan på post@returairis.no.

Priser næringsavfall miljøtorg


Avfallsløsninger for bedrifter i Salten

 

Sorteringsguide Bedrifter 

Kildesortering på jobb

Utstyr for håndtering av næringsavfall

Håndtering av BEDRIFTENS  farligE avfall