Næringsavfall til miljøtorg

Også bedriftskunder kan levere avfall på alle våre miljøtorg.

Driften av våre miljøtorg dekkes av renovasjonsgebyret fra husholdningene. Er du bedrift må du betale for å kvitte deg med ditt avfall ved et miljøtorg, fordi håndteringen og behandlingen av dette ikke skal dekkes av gebyret som vi som privatpersoner betaler.

Bedriftskunder kan betale med kort eller få opprettet et kundenummer og motta faktura i etterkant av levering. Hvis du ikke har et kundenummer og ønsker faktura, kontakt vår økonomiavdeling kontaktes på iris@iris-salten.no for opprettelse av kundekonto ved miljøtorg. 
 

Priser for levering av
næringsavfall på våre miljøtorg


Avfallsløsninger for bedrifter i Salten

Retura Iris AS har en rekke løsninger for bedrifter som trenger avfallshåndtering. Selskapets mål er å tilby miljøriktige løsninger til alle bedrifter i Salten.

 

Kildesortering på jobb

Utstyr for håndtering av næringsavfall

Håndtering av BEDRIFTENS  farligE avfall