Fagsjef Robert Taraz utviklet den unike rensemetoden MivaMagTM som baserer seg på å rense vann både gjennom en kjemisk reaksjon og en magnetisk separasjon. Denne metoden samler effektivt opp tungmetaller og andre farlige forurensinger fra vannet. Når vannet er blitt behandlet kan det trygt slippes ut i naturen. Innovativt og effektivt!

Selskapet har høstet stor anerkjennelse for metodene som kan tilpasses ulike rensebehov og ulike næringer. Blant annet vant de pris for årets innovasjon som deles ut av Avfall Norge til aktører som fremmer  utvikling innen avfalls- og gjennvinningsbransjen med.

Når selskapet ble stiftet startet de med å levere renseanlegg til sigevannet fra deponiet vårt på Vikan. I dag leverer de tilsvarende anlegg til flere renovasjonsbedrifter, og også til settefisk-anlegg og notbøteri.

Om du er nysgjerrig og ønsker å vite mer om Mivanor kan du lese mer på deres hjemmesider.