Retura Iris er heleid datterselskap av Iris Salten IKS.
Selskapet tilbyr avfallstjenester til næringslivet i Salten.


Sjåførene til Retura Iris er ansett som deres viktigste ambassadører. Sjåfør-teamet deres er tuftet på ansvarlighet, god arbeidsmoral og det å gjøre en innsats som underbygger tilliten kundene har til våre avfallstjenester.

Retura Iris etterlyser en person som har evnen til å samarbeide i team og samtidig ta tydelig ansvar for dine arbeidsoppgaver. Dette er en fysisk jobb, hvor du må trives med å være ute i vær og vind og kunne ta i et tak.

 

Er du den sjåføren Retura Iris leter etter?
Send din søknad og CV til daglig leder Anders Tverbakk på at@retura.no inn søndag 13.januar.

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Innsamling av bedriftsavfall

 • Veiledning og kundekontakt

 • Avviksrapportering og oppfølging av avvik

 • Oppfølging og vedlikehold av egen bil

 • Annet forefallende arbeid

Retura Iris vektlegger:

 • Stå-på-vilje
 • Effektivitet og kvalitet i utføring av arbeidsoppgaver
 • Ansvarlighet og høy arbeidsmoral
 • Tydelige kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å yte god service
 • Selvstendighet knyttet til arbeidsoppgaver
 • God helse 

Det stilles krav til at søkeren har

 • Sertifikat, minimum klasse C og yrkessjåførkurs
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Komfortabel med bruk data-verktøy

Retura Iris tilbyr:

 • Innholdsrik arbeidshverdag 
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode personalforsikringer og velferdsordninger

 

Aktuelle søkere til stillingen vil bli kontaktet for intervju. Vi ber om at søkere oppgir referanser fra tidligere arbeidsforhold.

 

Send din søknad og CV til daglig leder Anders Tverbakk: at@retura.no.

FRIST: SØNDAG 13.JANUAR 2019

Illustrasjonsbilde Retura-sjåfør med krokbil

Om Retura Iris

Retura Iris tilbyr trygge og effektive avfallstjenester til bedrifter i Salten. Vår visjon er å tilby avfallstjenester i verdensklasse - for et miljø i balanse. God kvalitet i tjenesteutførelsen og vår service er essensielt for å konkurrere i vårt marked.

 

Vi sørger for gode systemer for kildesortering hos bedrifter og tar ansvar for at avfallet som blir kildesortert sendes til materialgjenvinning.

 

Vi jobber etter følgende verdier: 

 • Ansvarlig

Retura Iris er en ansvarlig og trygg leverandør som ivaretar våre kunder, ansatte og miljøet

 • Effektiv

Retura Iris er en effektiv leverandør og samarbeidspartner

 • Nyskapende

Retura Iris tilbyr kunder det fremste innen avfallstjenester

 

Retura Iris er datterselskap av Iris Salten IKS og en del av den nasjonale franchise-kjeden Retura.