Dette kan gjøres på to måter: 

1.Bytte selv

Ta med deg dunken og oppsøk nærmeste miljøtorg (ikke Bodø). Selve dunkbyttet er gratis, dersom årsaken til byttet er at du trenger en annen størrelse. 

2. Vi bytter for deg

Kontakt kundesenteret på telefon 75 50 75 50, epost iris@iris-salten.no eller bruk vårt selvbetjeningsskjema, og be oss om å bytte dunken for deg. Når vi bytter dunken for deg tar vi betalt for tjensten, se gjeldende prisliste.

Alternativer

  • Mat- og papirdunker finnes i to størrelser; 130 og 240 liter. Du kan bytte til det andre alternativet uten at dette medfører endringer i renovasjonsgebyret. For husstander som deltar i fellesløsninger, tilpasses antall dunker og størrelser på disse til behovet.
  • Glassemballasje og hermetikk kan byttes i en større dunk på hjul. Dette medfører en engangsbetaling, se prisliste.
  • Restavfallsdunken finnes i flere størrelser, og prisen på renovasjonsgebyret endrer seg ved bytte av dunkstørrelse.

​Skadde dunker bytter vi kostnadsfritt i nye.

Ved enkelthendelser som gjør at du har behov for å levere mer restavfall, anbefaler vi gulsekken, eller at du leverer avfallet direkte på nærmeste Iris miljøtorg.