Iris Salten IKS søker etter en fremoverlent controller som har god forretningsforståelse, evne til å utfordre status quo og som trives å holde i mange prosjekter samtidig.

Økonomiavdelingen bistår sju datterselskap i Iris-konsernet med regnskapstjenester og rådgivning gjennom blant annet forretningskalkyler, rapportering og budsjettering.

Iris-konsernet har sin hovedvirksomhet innenfor avfallsbransjen, i tillegg består det av selskaper som arbeider innen laboratorieanalyser, vannrensing og responstjenester. Dette skaper et behov for at økonomiavdelingen både evner å utvikle rutiner og systemer i et helhetlig perspektiv, samtidig som de kan bistå det enkelte datterselskapet i strategiske problemstillinger som er spesiell for akkurat dette selskapet.  

Selskapene i Iris-konsernet har satt seg mål med sin drift som er i tråd med FN's bærekraftmål og jobber ut i fra en tredelt bunnlinje:

 • Miljømessig dimensjon
 • Økonomisk dimensjon
 • Sosial dimensjon

Vi ser derfor etter en controller som evner å se forretningsutvikling i et tredelt perspektiv.

Har du egenskapene som skal til for å tre inn i denne stillingen?

Søknad og CV med referanser sendes til økonomisjef Bjørn-Ove Moum.
Frist: søndag 15.mars 2020 

 

                     Send søknaD                      
 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utvikling og forbedring av internrapporteringen mot trippel bunnlinje
 • Prosjektstyring i forbindelse med innføring av nytt ERP-system
 • Sterkt involvert i effektivisering og forbedring av dagens rutiner og systemer
 • Budsjettarbeid
 • Likviditetsoppfølging
 • Ad-hoc analyser
 • Holde oversikt over og følge opp inngåtte avtaler
 • Kontroll av regnskapsførsel
 • Ansvarlig for regnskapsførsel av ett mindre selskap

 

Som type er/har du:

 • Evne til å forstå tenke helhetlig og økonomisk strategisk
 • Proaktiv og ønsker å utfordre den etablerte måten å gjøre ting på
 • Selvstendig og selvdreven
 • God gjennomføringsevne
 • Flink til å bygge relasjoner
 • Tar ansvar for egen jobb og utvikling av denne

Hva må du ha av kompetanse og erfaring?

 • Høyere utdannelse innen økonomi
 • Erfaring innen controlling og analyser
 • Relevant erfaring innen økonomi- og virksomhetsstyring, budsjett og regnskap/rapportering
 • Erfaring fra bruk av ERP-systemer
 • Solid kompetanse i Excel
 • God regnskapsforståelse
   

Hva får du som ansatt i Iris Salten IKS?

Vi tilbyr et dynamisk, engasjert og faglig sterkt miljø med gode muligheter for egenutvikling. Vi verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar, og som er med på å bygge opp under vårt gode arbeidsmiljø.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjon-, forsikring- og velferdsordninger.