Gratis henting av bilvrak i området Skjerstad, Misvær og Beiarn tom 30.september