Arbeidsperioden vil vare fram til og med fredag 11. august.
Kundesenteret er navet i vår organisasjon, hvor det meste av kommunikasjon mellom kunden og Iris foregår. 
 

Arbeidsoppgaver

 • - Sentralbord. 
 • - Kundeveiledning.
 • - Oppfølging abonnement. 
 • - Avvikshåndtering. 

Personlige egenskaper

 • - Nøyaktig. 
 • - Selvstendig. 
 • - Serviceinnstilt. 
 • - God på å samarbeide med andre medarbeidere.
 • - Tåle perioder med høyt arbeidspress.

Ønskede kvalifikasjoner

 • - Høgskoleutdannelse
 • - Erfaring med administrative oppgaver/ kundebehandling. 
 • - Økonomi/regnskapsforståelse
 • - Lett for å ta i bruk nye dataverktøy. 
 • - Beherske norsk og engelsk.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, og en meget interessant og utfordrende jobb sammen med dyktige medarbeidere. 

Søknadsfrist: 25.05.2015

Søknad med CV sendes tsu@iris-salten.no og merkes: Ekstrahjelp kundesenter

Iris Salten iks er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bodø, Fauske, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Sørfold, Meløy og Saltdal. 

Vi er et av de største offentlig eide avfallsselskap i Norge med 35000 abonnenter. VI har høy kompetanse innen miljøriktig avfallshåndtering. Konsernet består av morselskap og fire heleide datterselskap. 

Iris er sertifisert etter ISO 9001, 14001 og 18001. Solid, nyskapende og effektiv beskriver hvem Iris er. Administrasjonen har kontorer på Vikan utenfor Bodø. 

Du får nærmere opplysninger om stillingen ved å ta kontakt med Gunn Willumsen på telefon 482 98 851