Arbeidet består i kundeveiledning per telefon og e-post, håndtering av spørsmål på Facebook og kommunikasjon ut mot sjåførene.  
Opplæring i fagsystem vil bli gitt. 
For nærmere informasjon om arbeidet/stillingen ta kontakt med leder for kundesenteret Britt Skjelvan på 995 72 999, eller e-post bs@iris-salten.no. 

Søkere må være fylt 18 år. Vi oppfordrer studenter til å søke. 

Søknad med CV sendes innen 12. juni til bs@iris-salten.no, og merkes ferievikar.