Men send oss gjerne CV'en din, så kan vi raskt ta kontakt med deg hvis vi trenger hjelp.

Vi har ofte ledige vikarstillinger på våre miljøtorg eller på hovedanlegget i Vikan, hvor alt av avfall som kommer inn til Iris blir videreforeldlet. 

Hvis du har spørsmål kan du kan ta kontakt med driftssjef André Johnsen på mobil 954 88 026 eller e-post andre.johnsen@iris-salten.no.