• Elektrisk avfall

    Elekstrisk avfall

    Alle våre miljøtorg tar i mot elektrisk avfall gratis og sørger for forsvarlig behandling av slikt avfall.