Iris Salten har i år implementert et nytt økonomisystem. For at vi skal skape et solid og best mulig tilpasset system ser vi behovet for en person som har fullt fokus på nettopp dette. Vi oppfordrer spesielt nyutdannede økonomer, både på bachelor- og masternivå, til å søke.

Søknadsfrist: 27.06.2021

Søknad med CV til konstituert økonomisjef Lisbeth Vollan.

Send søknad

 

Hva skal du bidra med?

Dine oppgaver vil være varierte, men i størst grad knytte seg mot vårt nye økonomisystem og optimalisering av dette. Vi forventer at du bidrar til at smarte løsninger og at tilpasninger av systemet bringes videre ut i organisasjonen. Det betyr at du i tillegg til å dykke ned i materien evner å gjøre dine funn og løsninger om til gode og effektive verktøy for økonomistyring og -rapportering.

I tillegg vil det være praktisk arbeid som innlesing av budsjetter, bygging av rapporter med mere. Det er ofte slik at mange rutiner må omarbeides når nye systemer er på plass og dermed må du trives med en del dokumentasjon av dette.

Hva blir dine oppgaver?

 • Superbuker av vårt nye økonomisystem Xledger
 • Se muligheter med nytt system og ta disse ut i organisasjonen
 • Implementering av reiseregningssystem til alle selskaper
 • Innlesing av budsjett i økonomisystem
 • Utarbeidelse av rapporter, dashboards mm.
 • Dokumentering av rutiner
 • Andre administrative oppgaver og prosjektoppgaver som naturlig hører innunder regnskapsavdelingen
   

Hvilke kvalifikasjoner ser vi etter?

 • Bachelor eller master innen økonomi/regnskap
 • Solide Excel-kunnskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positivitet
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Ivrig etter å lære og se muligheter

Dersom du allerede har brukt Xledger vil det være en bonus, men ikke avgjørende for hvem vi ønsker med oss videre på laget.

Vi tilbyr:

 • En interessant og utfordrende jobb i et faglig og godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
 • Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjon-, forsikring- og velferdsordninger.

Søknadsfrist: 27.06.2021

Søknad med CV til konstituert økonomisjef Lisbeth Vollan.

Send søknad

 

Hvordan er vi organisert?

 

Økonomiavdelingen til Iris Salten IKS betjener åtte ulike datterselskap med regnskapstjenester og økonomisk rådgivning. Iris Salten er for mange mest kjent for jobben vi gjør innen avfall og gjenvinning, men består i tillegg av fire selskaper med virksomhet innenfor analyselaboratorium, vannrenseløsninger til industri og deponi, responstjenester innenfor helse, alarm og sikkerhet og innsamling/gjenvinning av kassert redskap for fiskeri og oppdrett.

Til denne prosjektstillingen vil det være relevant med arbeid mot alle selskaper i Iris-konsernet og du vil derfor få en variert arbeidshverdag. I hektiske perioder er det også ønskelig at du trår til og hjelper der det trengs.

Dette er en spennende periode i vår økonomiavdeling med mye læring både for deg og resten av teamet.

Lurer du på noe angående denne prosjektstillingen?


Da kan du ta kontakt med Konstituert økonomisjef Lisbeth Vollan, enten på telefon 97580486 eller til lisbeth.vollan@iris-salten.no.