Kundesenteret har fire ansatte og er navet i vår organisasjon, hvor det meste av kommunikasjon mellom kunden og Iris foregår. 

Arbeidsoppgaver

 • Sentralbord
 • Kundeveiledning
 • Oppfølging abonnement
 • Kommunikasjon ut til sjåførene
 • Avvikshåndtering
 • Registrering i fagsystem

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig
 • Selvstendig
 • Serviceinnstilt 
 • God på å samarbeide med andre medarbeidere
 • Tåle perioder med høyt arbeidspress

Vi oppfordrer spesielt studenter om å søke, og vil legge til rette for fri i forbindelse med eksamener om det er behov for det. 

Søknadsfrist: 10. mai 2021. 

Ønsket oppstart 26. mai.

Søknad med CV sendes britt.skjelvan@iris-salten.no og merkes: Sommerjobb

Iris Salten iks er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bodø, Fauske, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Sørfold, Meløy og Saltdal. 

Vi er et av de største offentlig eide avfallsselskap i Norge med 37.000 abonnenter. VI har høy kompetanse innen miljøriktig avfallshåndtering. Konsernet består av morselskap og fire heleide datterselskap. 

Du får nærmere opplysninger om stillingen ved å ta kontakt med leder for kunesenteret Britt Skjelvan på telefon 995 72 999.