Dette er viktig fordi renovasjonsgebyret følger eiendommen og oppdatering av eierregisteret ikke skjer automatisk.

OBS! Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig til oss. Eiendommen må ha vært ubebodd i mer enn 9 måneder for at renovasjonsavtalen skal kunne sies opp. 

 

Avslutt Avtalegiro og eFaktura-avtale

Viktig! Selger av bolig bes avslutte avtaler om eFaktura og Avtalegiro i sin bank for å unngå fortsatt å betale for sin tidligere eiendom.

 

Endret fakturaadresse?

Da ber vi deg gi oss beskjed om din nye postadresse. Det gjelder også hvis du har Avtalegiro- eller eFakturaavtale.