Obs: Ildfaste former, vindusglass, krystall, porselen, speil o.l skal ikke kastes sammen med glassemballasje, men kastes som restavfall.

Hvordan levere

I januar 2013 innfører Iris en ny henteordning for glassemballasje og metallemballasje hjemme hos husholdningene. Glassemballasje legges sammen med hermetikk i egen dunk som tømmes annenhver måned. I tillegg kan alle levere glassemballasje gratis på alle Iris Miljøtorg. 

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.