På Iris havner det meste av hageavfallet på kompostanlegget hvor det blir nedbrutt sammen med matavfallet.

Eksempler på avfall

  • Løv
  • Kvist
  • Gress
  • Greiner

Hvordan levere

Små mengder hageavfall kan du legge i matavfallsdunken. Større mengder hageavfall, samt rene stein og jordmasser leverer du gratis på nærmeste Iris Miljøtorg
Obs! Miljøtorg Bodø ikke tar i mot hageavfall.

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne hvilke avfallsbeholder du skal benytte.