Men da må det inngås en skriftlig avtale mellom den enkelte kunde og Iris. 
Dette gir en reduksjon i renovasjonsgebyret. Størrelsen på reduksjonen går fram av prislisten.

Avtalen gjøres på eget skjema som sendes inn til Iris i to eksemplarer. I margen til høyre finner du skjema som du kan laste ned. 

Vi har utarbeidet en del informasjon om hjemmekompostering og hvordan man starter opp. 

Du finner også mer informasjon på hjemmesidene til Framtiden i Våre Hender. 


Lykke til!