HT Safe holder til på Oppeid på Hamarøy

Selskapets tjenester

Når du bestiller taxi, eller lurer på når bussene i Nordland går, så er det stor sannsynlighet for at det er en av våre ansatte som sørger for at taxien kommer, eller sikrer at du kommer deg på riktig buss. HT Safe er også ansvarlig for 5500 trygghetsalarmer, og har ansatt helsepersonell for å ta imot henvendelser til flere kommunale legevakter.

Eierskap

Iris Salten eier 73,35 % i HT Safe. Hamarøy kommune eier 25,01 % og Tysfjord kommune 1,64 %. Hovedkontoret til HT Safe ligger på idylliske Hamarøy. Selskapet har også en liten avdeling med tre ansatte på Vensmoen i Saltdal.

Styret/daglig leder

Følgende personer utgjør styret i HT-Safe: Tone Jespersen (leder), Iselin Marstrander, Kjetil Woje og Bjørn Ove Moum. Ansatterepresentant er Kristina Willumsen. 
Daglig leder i HT Safe er Otto Einar Johansen.