• Asbest

    Asbest/eternitt

    Eternitt/asbest er farlig avfall som leveres gratis på våre miljøtorg. Luft som pustes inn fra denne typen avfall kan inneholde helsefarlig støv, noe som gjør at vi stiller krav til forsvarlig innpakking.