Alle som er i karantene, eller som har symptomer på smitte, eller som har vært i kontakt med smittede personer, kan IKKE besøke våre miljøtorg.

Iris ivaretar en enormt viktig samfunnsoppgave. Vi har et klart mål om å holde våre miljøtorg åpne i den situasjonen vi nå er i, og kan ikke akseptere besøk av folk som er i karantene, syke, eller som har hatt kontakt med smittede personer.

Vi håper at alle forstår dette og retter seg etter dette pålegget. Øvrige personer er selvfølgelig velkommen til å levere avfall sitt, men kan du utsette besøket til smittesituasjonen i Salten er under mer kontroll, setter vi stor pris på det.

Vi oppfodrer også alle besøkende om å bruke munnbind på miljøtorgene, og å holde to meters avstand til både ansatte og andre besøkende. 
I perioder med mye trøkk på miljøtorgene, vil vi regulere trafikken inn puljevis, slik at alle skal være sikker på at vi holder avstand til hverandre, samtidig som man får levert avfallet. Det kan bety ekstra ventetid. 

Iris forholder seg til de oppfordringer og pålegg som til enhver tid kommer fra myndighetene. Både husholdningsrenovasjonen, og bedriftsrenovasjon i regi av Retura Iris, går som planlagt. Vi har innført strenge tiltak internt for å hindre smitte.

Til slutt kan det kanskje være på sin plass å repetere tilrådningene fra helsemyndighetene:

  • Hold avstand til hverandre og unngå fysisk kontakt.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
  • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.