• Elektrisk avfall

    Elektrisk avfall

    På alle våre miljøtorg tar vi i mot elektrisk avfall gratis, og sørger for forsvarlig behandling av avfallet.