Her finner du nyttig informasjon om det å ha felles avfallsløsning. Øverst finner du en kort beskrivelse av de tre ulike formene for felles avfallsløsninger. Videre finner du informasjon om hvordan du bestiller avfallskort, melder feil med mer.