Hvordan fungerer et slikt avfallsanlegg?
For å kaste avfall registreres et avfallskort for å åpne luken. Noen anlegg har ikke container for plastemballasje. Sekk for plastemballasje benyttes til oppsamling og sekk må settes ut på hentedag ved avfallanlegget. 

Disse anleggene benytter plastsekken til oppsamling av plastemballasje, som settes ut på hentedag. 

Her finner du tømmeplan
Tømmeplan

Her selges plastsekker i butikk
Butikkoversikt

Her bestiller du avfallskort
BESTILL KORT

Slike containere tømmes av Iris når containeren varsler at den nærmer seg full. 

Per dags dato tilbyr vi avfall under bakken eller felles avfallsdunker som felles avfallsløsning.