Dette er en avfallsløsning som eiendommer kan gå sammen om å etablere som en felles avfallsløsning. Denne avfallsløsningen har vi etablert hos mange borettslag og sameier i Bodø og Fauske. Per i dag tilbys denne avfallsløsningen kun i Bodø og Fauske. 


Hvordan fungerer et slikt avfallsanlegg?
Slik fungerer avfall under bakken

Hvilke avfallstyper er det mulig å få slike containere for?
Løsningen kan inkludere nedkast for alle de fem avfallstypene vi samler inn fra husholdningene i Salten:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Papp og papir
  • Plastemballasje
  • Glass- og metallemballasje

Ved tilrettelegging for et under bakken-anlegg må det tas hensyn til:

  • Plass til nedfelling av containere
  • Mulighet for adkomst til avfallsanlegg med renovasjonsbil
  • Avstand til bebyggelse

Hvordan fordeles kostnader ved etablering av avfall under bakken?
I våre retningslinjer vil du kunne finne informasjon om hvordan fordelingen av kostnader knyttet til etablering av et slikt anlegg er fordelt mellom kunde og Iris.

RETNINGSLINJER (PDF, 269KB)

Er du utbygger og vurderer avfall under bakken til ditt prosjekt?
Ta kontakt her
SEND E-POST