Hva gjelder når man har avfallsdunker?
Snø skal fjernes rundt og oppå dunker slik at det er enkelt å komme til dunken med renovasjonsbil. 

Hva gjelder når du er tilknyttet en avfallsløsning med containere over bakken?
På samme måte som med avfallsdunker må det være fri passasje til containerne. 

Hva gjelder når du er tilknyttet en avfallsløsning med containere under bakken?
Containere som er plassert under bakken har en plattform og søyle over bakken. Denne plattformen må holdes fri for snø og is slik at det er mulig for oss å løfte opp disse når vi skal tømme. Det må måkes en meter rundt hele nedkastet.

Merk: Det er spesielt viktig at plattformer på slike containere holdes fri for snø for å forhindre at det samler seg opp vann i betongelementet. Ved manglende snørydding på plattform vil tømmekostnadene belastes borettslaget, sameiet eller de husholdninger som har gått sammen for å etablere avfallsanlegget.