Dette er viktig fordi renovasjonsgebyret følger eiendommen og oppdatering av eierregisteret skjer ikke automatisk.

OBS! Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig til oss. En bebodd eiendom er pålagt renovasjonsavtale, med mindre den blir stående ubebodd i 9 måneder eller mer.  
Bruk gjerne e-post, kundesenter@iris-salten.no

 

Avslutt Avtalegiro og eFaktura-avtale

Viktig! Selger av bolig bes avslutte avtaler om eFaktura og Avtalegiro i sin bank for å unngå fortsatt å betale for sin tidligere eiendom.

 

Endret fakturaadresse?

Da ber vi deg gi oss beskjed om din nye postadresse. Det gjelder også hvis du har Avtalegiro- eller eFakturaavtale. 
Bruk gjerne e-post, kundesenter@iris-salten.no