Renovasjonsgebyret følger eiendommen, og ny eier overtar dunkene og abonnementet.

Avslutt Avtalegiro

Viktig! Den som flytter, bes avslutte Avtalegiro i sin bank for å unngå fortsatt å betale for sin tidligere eiendom. Disse avtalene er knyttet direkte til eiendommen.

Oppsigelse av avtale

Dersom huset blir stående ubebodd i 9 måneder eller mer, kan avtalen sies opp. Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig til oss. En eiendom som er bebodd tre måneder i året, eller mer, er pålagt renovasjonsavtale. Bruk gjerne e-post ved oppsigelse: kundesenter@iris-salten.no.


Endret fakturaadresse?

Da ber vi deg gi oss beskjed om din nye postadresse. Det gjelder også hvis du har Avtalegiro. Bruk gjerne e-post: kundesenter@iris-salten.no