På Miljøtorg Vikan tar vi imot båter opp mot 49,21 fot (14,99 meter). Den som leverer båten vil motta 1000 kroner fra Miljødirektoratet.

Hva menes med fritidsbåt?

  • Fartøyer til sports- og fritidsbruk som brukes utenfor næringsvirksomhet
  • Trebåter
  • Mindre fartøyer, som kano og kajakk

Hvordan leverer jeg?

  • Når båten leveres til oss, må eget skjema fylles ut. Dette blir signert av ansatte på Miljøtorget som bekrefter at båten er levert
  • Eier, eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter
  • Skjemaet, med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden. Søknader uten skjema med bekreftelse, vil ikke bli behandlet.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

Fritidsbåter med aluminiumsskrog, samt. med kjøl og ballast i metall, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen. Om du ønsker å levere en slik båt for sanering, vil Iris betale gjeldende markedspris for aluminiumen.

Iris tar også imot båter med innebygde motorer.