Gjenbruk i Salten

På denne siden finner du en oversikt over aktører som selger, tar i mot, reparerer og låner/leier ut sportsutstyr i Salten. Trykk på bildet for den kommunen du ønsker mer informasjon om. Ta gjerne kontakt hvis du vet om, eller selv faller inn under en av kategoriene for gjenbruk.