• Hageavfall

    Hageavfall

    Hageavfall er kvister, grener, løv og gress. På vårt anlegg på Vikan bruker vi dette avfallet som en del av vår produksjon av kompost.