Eksempler på hageavfall:

  • løv
  • kvist
  • gress
  • greiner

 

Hvordan levere

Små mengder hageavfall kan du legge i matavfallsdunken. Større mengder hageavfall, samt rene stein og jordmasser leverer du gratis på nærmeste Iris Miljøtorg
 

Obs! Miljøtorg Bodø ikke tar i mot hageavfall.

 

Hva skjer med avfallet?

På Iris havner det meste av hageavfallet på kompostanlegget hvor det blir nedbrutt sammen med matavfallet.

 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.