Ser du filmen under, skjønner du hvorfor. 


Etter at julegavepapiret har gledet mange til jul, er det dessverre ikke mer å hente til at det kan gjenvinnes til nytt papir. Derfor må det kastes i restavfallet.

Allikevel er det ingen grunn til å fylle opp restavfallsdunken med julepapir. Bruk heller en eller flere gjennomsiktige plastsekker fra IRIS og sett den ut sammen med restavfallsdunken på oppsatt tømmedag for julesekken

Du kan også ta sekkene med deg til nærmeste miljøtorg, hvor de kan kastes gratis i restavfallscontaineren, ved å kontakte personalet.

Gavepapir som brukes resten av året kastes i restavfallsdunken.