Våren og sommeren 2021 ble den lille dunken på 40 liter for glass- og metallemballasje erstattet med en større dunk på 140 liter i noen områder i Salten. 

MEST STILTE SPØRSMÅL

Den nye dunken har lysegrønt lokk, i samme farge som det nye symbolet som både avfallsbransjen og produsentene nå har tatt i bruk, og som gjør det enklere å sortere glass- og metallemballasje fra annet avfall.

Ønske fra kundene

Iris hadde tidligere fått tilbakemeldinger fra mange kunder som ønsket seg større dunk til glass- og metallemballasje.
  - Spesielt i de årene vi nå har lagt bak oss med mange på hjemmekontor og ferier i nærområdet, har det vist seg at dunken på 40 liter har vært for liten. En annet viktig grunn til at vi foretar bytte av dunk er å redusere belastningen for våre ansatte, som under tømming på ruter i byen har måttet løfte og tømme på det meste rundt 1000 dunker i løpet av en dag.
 - Dette ble en for stor belastning i lengden. Derfor er det veldig positivt for oss at de små dunkene har blitt erstattet med dunker på hjul som tømmes med sidearm. Det er et enormt viktig HMS-tiltak hos oss, sa driftsleder Runar Horn i Iris Service.

Flere områder vurderes

- I første omgang var det alle husholdninger i Bodø kommune, noen få husstander i Gildeskål ned til Kjøpstad og Valnesfjord til Røvika i Fauske kommune som fikk ny dunk i 2021.

I 2022 vil vi fortsette med tettbygde strøk i Fauske. Når de øvrige områdene i Salten vil få større dunk for glass- og metallemballasje er ikke bestemt. Men om noen av våre abonnenter, som bor utenfor de området der dunkene nå blir skiftet ut, ønsker å bytte til en større dunk, er det bare å oppsøke miljøtorget og selv foreta bytte uten kostnader, sier Skjelvan.

Positiv tilbakemelding

Selskapet gjennomførte allerede i 2020 et prøveprosjekt med 140 liters glass- og metalldunker for 600 husstander på Tverlandet.
  - Tilbakemeldingen fra kundene var udelt positive. Det at de fikk større dunk som ikke ble overfylt, og at også kundene slipper å løfte dunken, men kan trille den ut i veien for tømming, ble veldig godt mottatt. Tømming med bil med sidearm fungerte også utmerket og gir mindre nedknusing, noe som er viktig når glassemballasjen skal gjenvinnes til nytt glass, sier Horn.

Kun stor dunk tømmes

Når kundene til Iris har fått den nye dunken, er det kun den som skal settes fram for tømming. Og det skjer nå hver åttende uke og ikke hver fjerde som tidligere.
  - Den lille dunken kan man beholde og for eksempel bruke til oppsamling innomhus eller til andre ting. Men den blir ikke lenger tømt etter at ny dunk er mottatt. Ønsker man ikke lenger å ha den kan den leveres inn på våre miljøtorg, forteller Skjelvan.
  - De som deler dunker i dag vil også dele den nye glass- og metalldunken. Der det er flere husstander som deler dunk, vil vi ved behov sette ut flere.