Hva er regnet som plastemballasje?

Alt som det har vært et produkt inni, for eksempel vaskemiddel eller rømme. På de fleste produkter er det en merkeordning som forteller hvordan emballasjen skal kildesorteres. 

 • plastposer og bæreposer
 • plastfolie
 • beger
 • flasker av plast, f.eks. sjampoflasker og vaskemiddelflasker
 • kaffeposer, potetgullposer som ikke inneholder aluminiumsbelegg på innsiden. Kaffeposer og potetgullposer med aluminiumsfolie på innsiden er restavfall
 • ostepakker

 

Ikke plastemballasje (kastes i restavfallet):

 • plastleker (uten batteri)
 • hagemøbler
 • bøtter
 • kjøkkenredskaper
 • hageslanger

 

Hvordan levere?

Alle kunder som har dunkrenovasjon skal levere plastemballasje i en egen sekk på tømmedato. Noen av våre kunder som har fellesanlegg, hvor det ikke er eget nedkast for plast, må gjøre det samme. Kunder som har tilgang til et eget nedkast for plastemballasje putter emballasjen i en vanlig bærepose når det skal kastes.

 • Gjennomsiktige plastsekker får du kjøpt i ruller à 15 sekker hos din nærbutikk eller på våre miljøtorg
 • Emballasjen kan legges løst i gjennomsiktige Iris-plastsekker, eller samles opp i en egen plastpose som legges i sekken
 • Plasten skal være ren. Skitten emballasje kastes i restavfallet.
 • Sekken settes frem til vei på tømmedag. Den kan også leveres gratis på våre miljøtorg

 

Det nytter å sortere!

Plastemballasjen du sorterer erstatter dyrebare naturressurser. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo olje og 1 kilo CO2. I tillegg sparer vi energi ved materialgjenvinning av plast, hele 13,2 kwh per innsamlet kilo plastemballasje. 

Etter at plasten er samlet inn, pakket om og presset sammen på Vikan, fraktes den med tog til store sorteringsanlegg i Sverige og Tyskland. Slike anlegg finnes ikke i Norge, men selv med lang frakt gir gjenvinning av plast en positiv miljøeffekt.

På sorteringsanlegget blir plasten vasket og sortert i forskjellige plasttyper. Disse plasttypene har ulike smeltepunkt og egenskaper og kan derfor ikke gjenvinnes blandet. Her kvernes, smeltes og omformes plasten til små pellets. Disse selges videre til fabrikker som bruker det i produksjonen av nye plastprodukter, som:

 • takrenner
 • bæreposer
 • bildeler
 • stoler
 • blomsterpotter
 • avfallsbeholdere

 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.