• Restavfall

    Restavfall

    Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut alt som kan kildesorteres.