Retura Iris tilbyr en ordning for hytteeiere som går sammen om å dele en dunk eller container. Kontakt Retura Iris for mer informasjon.

Dersom dette ikke er aktuelt finnes følgende muligheter:

  1. Avfallet tas med og kastes i dunkene hjemme.
  2. Du kan kjøpe Gulsekken.
  3. Avfallet kan leveres på nærmeste miljøtorg.

Viktig! Husk at du kan levere mye av avfallet gratis på nærmeste miljøtorg. Elektrisk avfall og farlig avfall må ikke kastes i gulsekken/restavfallet.