Hvordan utbyttet skal disponeres bestemmes av representantskapet i eget vedtak.

Retningslinjene for Iris-fondet er under endring og vil bli behandlet i styremøte 5. oktober. 

Utbetalinger i 2017

Utbetalinger 2016.

Utbetalinger 2015.

Utbetalinger 2014.

Utbetalinger 2013.

Utbetalinger 2012. 

Utbetalinger 2011.