Iris Produksjon ble stiftet i 2006 etter en omlegging av selskapsstrukturen i Iris Salten. 

Kompetanse

Iris Produksjon har som mål å oppnå en miljøriktig behandling av avfall og hente ut mest mulig ressurser av det avfallet vi håndterer. Selskapets visjon er å være Nord-Norges fremste kompetansebedrift på avfall og miljø. Forretningsideen er å levere totalløsninger på avfall og miljø gjennom egne løsninger, og i samarbeid med andre. Effektiv og rasjonell drift, kostnadseffektive anlegg, høy miljøstandard og bruk av moderne utstyr er satsingsområder i bedriften.

Prisforespørsel

Hvis du har en bedrift som ønsker å levere avfall direkte til Vikan, er det bare å ta kontakt for en prisforespørsel. I tillegg til deponidrift og håndtering/vidersending av avfallet som kommer inn til Vikan, tilbyr vi miljøkartlegging, planer for miljøsannering/byggsanering og sikkerhetsrådgivning innen farlig avfall gjennom selskapet Mivanor.

Ulike avfallstyper

  • Restavfall leveres til vårt grovsorteringsanlegg der det sorteres og kvernes før det sendes til energigjenvinning.
  • Papp og papir blir sortert og presset og sendes til materialgjenvinning der det blir til ny produkter av papp og papir. 
  • Plast presser og sendes materialgjenvinning.
  • Matavfall og annet våtorganisk avfall blir behandlet på kompostanlegget på Vikan. Komposteringen skjer gjennom rankekompostering der rankene tilføres luft og snus under komposteringsprosessen før de siktes til ferdig kompostprodukt. Hagaavfall og rent trevirke blandes sammen med matavfallet.
  • Glassemballasje og hermetikk sendes fra Vikan til Fredrikstad der det blir sortert og brukt i nye produkter. 

Jordmasser

Forurensede jordmasser og uorganisk avfall legges på vårt godkjente deponi for ordinært avfall. Vi kan også håndtere enkelte typer farlig avfall som vi behandler før det legges på deponi.

Styret og daglig leder

Følgende personer utgjør styret i Iris Produksjon: Leif Magne Hjelseng, styrets leder, Liv Toril Pettersen, Øystein Nystad, Marianne Bahr Simonsen og ansatterepresentant Raymond Sandvær. 
Daglig leder er Harald Østbø.