Alt har en ende. Også for julegavepapiret. Dette flotte glansfulle papiret kunne nok fortjent et bedre liv etter å ha gledet så mange til jul. Men dessverre er det slik, for selv om papiret ser fint ut, har fibrene i papiret gjort sitt. Her er ikke mer å hente til at det kan gjenvinnes til nytt papir. Derfor må et kastes i restavfallet.

Men det er ingen grunn til å fylle opp restavfallsdunken med julepapir. Bruk heller en eller flere av plastretursekkene og sett den ut sammen med restavfallsdunken på første restavfallstømming etter jul. 

Du kan også ta sekken(e) med deg på nærmest Miljøtorg, hvor de kan kastes gratis i restavfallscontaineren. 
Det er viktig at julegavepapiret ikke havner i papirdunken, for her vil det gjøre mye mer skade enn nytte.

Det samme gjelder for gavepapir som brukes resten av året. Dette papiret kan heller ikke gjenvinnes til nytt papir, men må kastes i restavfallet.