Ser du filmen under, skjønner du hvorfor. 


Alt har en ende, også julegavepapiret. Dette flotte, glansfulle, papiret kunne nok fortjent et bedre liv etter å ha gledet mange til jul. Men dessverre er det ikke slik, for selv om papiret ser fint ut, har fibrene i papiret gjort sitt. Her er ikke mer å hente til at det kan gjenvinnes til nytt papir. Derfor må det kastes i restavfallet.

Allikevel er det ingen grunn til å fylle opp restavfallsdunken med julepapir. Bruk heller en eller flere av plastretursekkene og sett den ut sammen med restavfallsdunken på første restavfallstømming etter jul

Du kan også ta sekkene med deg til nærmeste miljøtorg, hvor de kan kastes gratis i restavfallscontaineren.

Det samme gjelder for gavepapir som brukes resten av året.