Det er ikke alltid like enkelt å vite hvor man skal kaste avfallet. Hva skal i matdunken? Hva er farlig avfall? Hva er forskjell på metall og metallemballasje? Spørsmålene er mange.

Her finner du en enkel sorteringsguide (PDF, 4MB) eller sorteringsveileder i PDF-versjon.

Du finner mer informasjon om ulike avfallstyper ved å følge menylinjene.