På nettiden sortere.no kan du søke opp enkeltprodukter som du lurer på hvordan du skal sortere.

 til sortere.no

Vi har i tilegg laget en forenklet sorteringsguide i pdf-format som tar for seg de vanligste avfallstypene:

SORTERINGSGUIDE (PDF, 29MB) 

Under finner du mer informasjon om de ulike avfallstypene, hvordan de skal sorteres og hva det blir til når det er levert til Iris.