Eksempler på produkter som kan inneholde asbest er eternittplater, isolasjonsmaterialer og produkter med navn som asbestolux, pernit osv.

Hvordan levere

Eternitt og asbest skal være emballert på korrekt måte når det leveres på Iris sine Miljøtorg. Merk at Miljøtorg Bodø ikke tar i mot denne type avfall. 

Eternitt og avfall som inneholder asbest er farlig avfall som kan øke risikoen for kreft. Luft som pustes inn kan inneholde støv med løse asbestfibre, og dette medfører at vi stiller krav til korrekt og forsvarlig innpakking når slik avfall leveres til Iris.

Asbestsekk

Asbestsekken er et billig og godt alternativ i stedet for plastemballering hvis du skal levere eternitt til et av våre anlegg.  Sekken kan kjøpes på alle våre miljøtorg (se prisliste for sekk og innhold). Den har plass til en kubikkmeter og tåler vekt på 1500 kilo. Det er lastestropper i hvert hjørne, den kan dermed plasseres direkte på en bilhenger og fylles opp der.

Emballering

  • Eternitt skal pakkes inn i sterk plast eller legges i asbestsekken
  • Det innpakkete avfallet skal plasseres på pall (paller til dette formål kan du få hos Iris). Hvis du bruker asbestsekken trenger du ikke pall dersom du plasserer den direkte på tilhenger, på grunn av løftestropper i hvert hjørne.
  • Hvis du pakker inn i plast, skal alle skjøter og bretter i plasten tapes med sterk tape.
  • Ved ankomst til Iris Miljøtorg kontakter du betjeningen, som hjelper deg med trygg lossing av pall.

Dersom du er usikker på hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.