Eksempler på avfall:

  • Gamle toaletter
  • Kopper, fat og porselen
  • Murstein, betong, keramikkfliser osv.

Betong og murstein i mindre omfang kan leveres til Iris sine miljøtorg sammen med keramikk og porselen. Disse fraksjonene kan leveres gratis.

Hva skjer med avfallet?

Denne fraksjonen blir lagret på deponiet til iris på Vikan, fordi dette er avfall som ikke forurenser og som ikke kan gjenvinnes verken til nye produkter eller til energi ved forbrenning. 

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne hvilke avfallsbeholder du skal benytte.