Eksempler på avfall:

  • gamle toaletter
  • kopper, fat og porselen
  • murstein, betong, keramikkfliser osv.

Denne typen avfall kan leveres gratis til våre miljøtorg.

 

Hva skjer med avfallet?

Denne fraksjonen blir lagret på deponiet til Iris på Vikan, fordi dette er avfall som ikke forurenser og som ikke kan gjenvinnes verken til nye produkter eller til energi ved forbrenning. 

 

Hvis du er usikker på hvor du skal kaste avfallet, kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander.