Elektrisk avfall kan du også levere tilbake til forhandler som selger samme type vare.

Eksempler på avfall

  • PC, mobiltelefoner, TV, skrivere
  • Vaskemaskiner, kjøleskap, komfyrer, frysere, mikrobølgeovn
  • Alle type ladere, kabler/ledninger, kontakter og støpsler
  • Kalkulatorer, klokker, fotoapparater
  • Lysstoffrør, lyspærer/sparepærer og glødelamper
  • Hårfønere og barbermaskiner
  • Brødrister, elektriske leker, elektriske verktøy
  • Ultrafiolette og infrarøde lamper

OBS! Miljøtorg Bodø tar av plasshensyn kun i mot småelektrisk avfall (maks på størrelse med en mikrobølgeovn).

Hva skjer med det elektriske avfallet?

Alt innsamlet elektrisk- og elektronisk avfall blir behandlet slik at alt av farlige stoffer andre miljøskadelige komponenter blir fjernet og riktig behandlet. Når du leverer elektrisk avfall til en forhandler eller til Iris blir det transportert til et mottaksanlegg. Der blir avfallet skrudd fra hverandre, sortert og sendt videre til gjenvinning. Materialene som kan brukes på nytt, som jern, aluminium, glass og plast blir gjenvunnet til nye produkter sammen med annet sortert avfall.

Ved å levere elektrisk avfall til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut samtidig som vi er med å redusere CO2-utslipp og energi ved at blant annet last og metaller blir gjenvunnet og brukt i nye produkter. I elektrisk eller elektronisk avfall, som f. eks mobiltelefoner, finnes verdifulle metaller som kan gjenvinnes til råstoff i nye elektrisk produkter eller til smykker og medaljer. 

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du kan benytte.