På Iris havner det meste av hageavfallet på kompostanlegget hvor det blir nedbrutt sammen med matavfallet.

Eksempler på avfall

Løv, kvist, gress og greiner.

Hvordan levere

Små mengder hageavfall kan du legge i matavfallsdunken. Større mengder hageavfall, samt rene stein og jordmasser leverer du gratis på nærmeste Iris Miljøtorg
Obs! Miljøtorg Bodø ikke tar i mot hageavfall.

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne hvilke avfallsbeholder du skal benytte.