Til denne avfalltypen hører hermetikkbokser, leverposteibokser, majones- og kaviartuber, aluminiumsformer, aluminiumsfolie, telysholdere, drikkebokser uten pant og metallkorker.
Viktig! Ikke legg annet metall enn hermetikkbokser og aliminiumsbokser/emballasje sammen med glassemballasje i dunken. Annet metall leveres som egen fraksjon på alle våre miljøtorg.

Hvordan levere

I januar 2013 innførte Iris en ny henteordning for glassemballasje og hermetikk hjemme hos husholdningene. Hermetikkboksene plasseres i dunken sammen med glassemballasje. Dunken hentes hver måned. I tillegg kan alle levere hermetikk eller metallemballasje gratis på alle Iris Miljøtorg.

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.